ZNACZENIE KONTAKTU

Znaczenie kontaktu w rozwoju człowieka podkreślają autorzy reprezentują­cy humanistyczną orientację w psychologii. Bugental w swoim znakomitym szkicu poświęconym założeniom psychologii humanistycznej zauważa, że „swo­ista natura człowieka wyraża się poprzez jego ciągłe pozostawanie w związ­kach z innymi ludźmi. Psychologia humanistyczna zawsze zajmuje się człowie­kiem w jego układach interpersonalnych”.Problem kontaktu człowieka ze światem był także jednym z głównych wąt­ków rozważań prof. Antoniego Kępińskiego, który uważał, że relacje ze światem są fundamentem ludzkiej osobowości: „U człowieka sprawa kontaktu uczucio­wego z otoczeniem — szczególnie w pierwszych latach życia — odgrywa nie­wątpliwie zasadniczą rolę w rozwoju osobowości i w dalszych kolejach życia”

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)