ZAKRES ROZPIĘTOŚCI TEMPERATUR

Tak więc, w zakresie średniej rozpię­tości temperatur w biosferze, północne biocenozy mo­gą mieć taki sam roczny przepływ energii jak bioce­nozy południowe (zakładając oczywiście, że oprócz temperatury wszystkie pozostałe warunki nie są zbyt ekstremalne). Zmiany warunków życia mają większe wpływy na poziomie gatunku niż na poziomie ekosystemu. Gdy warunki zbliżają się do ekstremalnych, maleje przede wszystkim liczba gatunków, a dopiero gdy warunki stają się limitujące dla wszelkich form życia (jak na pustyniach lub w arktyce) zaczyna ma­leć również tempo funcjonawania ekosyste­mu. Jak już mówiliśmy w rozdziale 2, silniejsze niż dla przeciętnych warunków życia fluktuacje stanu bio­masy i tempa funkcjonowania ekosystemu wpływają na stabilność układów.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)