WSKAŹNIKI EKOLOGICZNE

Pomimo istnienia dużego wachlarza przystosowań niektóre gatunki mogą służyć jako wartościowe wskaź­niki warunków środowiskowych. Oczywiście, gatunki stenotopowe są lepszymi wskaźnikami niż gatunki eu- rytopowe. Najlepszymi wskaźnikami są gatunki rzad­kie. Tak np. stwierdzono, że dobrym wskaźnikiem zbli­żającego się przepasienia pastwiska jest zanikanie pewnych, stosunkowo rzadkich gatunków roślin, wraż­liwych na spasanie. Oczywiście, najlepszym wskaźni­kiem warunków jest grupa gatunków lub cała bioce­noza, lecz jest to wskaźnik trudniejszy do oceny. Ekolodzy zajmujący się badaniem zanieczyszczeń rzek stwierdzili, że zmniejszanie się liczby gatunków, tzn. wskaźnika różnorodności  jest często (pierwszym uchwytnym wskaźnikiem zanieczyszczenia, zanim jeszcze dojdzie do dających się zmierzyć zmian w liczbie osobników i całkowitej produktywności. Wykorzystanie struktury lub różnorodności gatunko­wej jako czułego wskaźnika pozwala więc na wczesne rozpoznanie sytuacji, zanim stanie się ona krytyczna, i na zastosowanie środków zaradczych.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)