WŁAŚCIWOŚCI POPULACJI

Jak pamiętamy z rozdziału 1 populacja jest grupą określonego rodzaju organizmów w biocenozie. W prak­tyce, populacja to po prostu grupa organizmów dane­go gatunku zajmująca określoną przestrzeń. Popu­lacja ma szereg ważnych właściwości grupowych, któ­rych nie mają ani .składające się na nią osobniki, ani biocenoza i dlatego możemy uważać ją za jedyny w swoim rodzaju poziom organizacji. Do najważniejszych cech charakterystycznych populacji należą:zagęszczenie — liczebność populacji przy­padająca na jednostkę powierzchni;tempo rozmnażaniasię lub szerzej mó­wiąc rozrodczość (wliczając również rozmnażanie się przez nasiona, spory, jaja itd.) — tempo przybywania nowych organizmów do populacji przez rozmnażanie się;tempo wymieranialub śmiertelnośćtempo ubywania osobników z powodu śmierci;struktura wiekowa — ilościowy udział w populacji osobników w różnym wieku;rozkład populacji (struktura prze­strzenna) — sposób rozmieszczenia osobników w przestrzeni; tempo 1 u b sposób wzrostu popula­cji — ostateczny rezultat (netto) rozrodczości, śmier­telności i rozprzestrzeniania się, czyli imigracji i emi­gracji populacji.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)