WAŻNE MOMENTY

Podsumowując chcemy zwrócić uwagę na 3 ważne momenty, o których stale należy pamiętać: 1) w eko­logicznych badaniach czynników limitujących prawie zawsze niezbędne jest jednoczesne prowadzenie obser­wacji i eksperymentów terenowych oraz eksperymen­tów laboratoryjnych; 2) występowanie tego samego gatunku w dwu różnych regionach nie musi oznaczać, że warunki środowiskowe w tych regionach są takie same; pomimo że rzadkie lub stenotopowe gatunki są czasem dobrymi wskaźnikami warunków środowisko­wych, pewniejszymi wskaźnikami są grupy gatunków lub biocenoza jako całość; 3) biocenozy mają tak ogro­mne zdolności przystosowawcze i kompensacyjne, że nawet drastyczne zmiany struktury gatunkowej mogą nie wpływać na ich produktywność i na tempo prze­pływu energii.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)