W ROCZNYM CYKLU

W cyklu rocznym, strzyżyk jest dla szczura pokarmem drugorzędnym, lecz ponieważ strzyżyki dotknięte są drapieżndctwem szczura w czasie sezonu lęgowego, szczur jest istotnym czynnikiem śmiertelności strzy­żyka. Gdy zagęszczenie populacji szczura jest wysokie, populacja strzyżyka przeżywa depresję. Szczęśliwie dla strzyżyka, jakiś nieokreślony jeszcze czynnik li­mituje ilość szczurów, tak, że wzrost ich liczebności, a co za tym idzie wzrost nasilenia drapieżnictwa zda­rza się tylko lokalnie. Trójkąt zależności między owadami, szczurem i strzy­żykiem może być traktowany jako ogólny model dra­pieżnictwa, gdyż pokazuje on, że drapieżnictwo może być czynnikiem zarówno pierwszorzędnym, jak i dru­gorzędnym w zależności od względnego zagęszczenia populacji drapieżcy i ofiary oraz od wrażliwości ofia­ry na drapieżcę.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)