UWAGA MIMOWOLNA

Dominuje uwaga mimowolna. W upośle­dzeniu w stopniu głębokim może pojawić się nawet brak zdolności do koncen­tracji uwagi mimowolnej.Wybitna „pamięć fotograficzna” występuję czasem u osób upośledzonych w stopniu lekkim. Towarzyszy jej słaba pamięć logiczna i dowolna. W upośle­dzeniu umiarkowanym zakres pamięci jest ograniczony, a w stopniu znacznym zapamiętywanie jest wybitnie utrudnione. W ostatnim stopniu upośledzenia trudno zaobserwować efekty zapamiętywania i uczenia się. Poszczególne stopnie upośledzenia umysłowego wiążą się z opóźnieniami w zakresie rozwoju mowy. W stopniu lekkim pojedyncze wyrazy pojawiają się do 3 roku życia, a zdania — między 5 i 6 rokiem życia. Mowa jest agramatycz- na, często występują wady wymowy.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)