UPOŚLEDZENIE DZIECI

U niektórych z nich rozpoznano encefalopatię dziecięcą. Dużą grupę sta­nowią także dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Zwykle w grupie znaj­duje się jedno lub dwoje dzieci autystycznych. U większości dzieci widoczne są reakcje nerwicowe i zaburzenia w zachowaniu. Poniżej przedstawiono charak­terystykę najczęściej spotykanych chorób i zaburzeń rozwojowych u dzieci uczestniczących w sesjach z udziałem psa. Najwięcej miejsca i uwagi poświę­cono upośledzeniom umysłowym, ponieważ w grupie, z którą pracuję, zabu­rzenia intelektu dotyczą wszystkich uczestników terapii.Upośledzenie umysłowe, zamiennie określane terminami, takimi jak: oligo­frenia, niedorozwój umysłowy, niższa sprawność umysłowa czy opóźnienie rozwoju umysłowego, nie jest jednostką kliniczną, ale uzewnętrznieniem wielu jednostek chorobowych, które dotykają organizm we wczesnych stadiach jego rozwoju.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)