UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

W zajęciach z wykorzystaniem psów mogą brać udział osoby:   z zaburzeniami w rozwoju; upośledzone umysłowo;po przebytych chorobach lub urazach pozostawiających trwałe ślady w sprawności fizycznej lub/i psychicznej;   z uszkodzeniem wzroku i słuchu;  niedostosowane społecznie;  osoby samotne przebywające w domach opieki iub w hospicjach. Prawidłowo opracowany i stosowany program terapii z udziałem psa może doprowadzić do osiągnięcia celów, takich jak:obniżenie napięcia mięśniowego; zwiększenie możliwości lokomocyjnych;  stymulowanie sprawności motorycznej; poprawa funkcjonowania emocjonalno-uczuciowego;  stymulacja rozwoju umysłowego;   poszerzenie zdolności werbalnych i korygowanie wad wymowy;   rozwijanie umiejętności społecznych.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)