U OSÓB CHORYCH

Zespół Turnera występuje w fenotypie kobiecym. U osób chorych stwier­dza się tylko jeden chromosom X (XO). Wśród objawów klinicznych występuje brak wykształcenia się drugorzędnych cech płciowych, niski wzrost, „płetwo- wata” szyja, czasem głuchota oraz upośledzenie umysłowe (w lżejszych przy­padkach nie występuje). Niektóre formy upośledzenia umysłowego są zaburzeniami powstałymi wsku­tek czynników działających w okresie rozwoju płodowego. Do najczęstszych za­burzeń dochodzi z powodu chorób wirusowych występujących u matki w pierw­szym okresie ciąży. Zakażenie płodu wirusem różyczki, cytomegalii, toksoplaz­mozą czy listeriozą powoduje ciężkie uszkodzenie ośrodkowego układu nerwo­wego.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)