ŚWIATŁO, TEMPERATURA, WODA

Światło, temperatura, woda (opady deszczu) są czyn­nikami ekologicznie ważnymi na lądzie; w morzu w skład „wielkiej trójki” wchodzi światło, temperatura. W wodach słodkich wielkie znaczenie ma­ją inne czynniki, takie jak np. tlen. Wszystkie one spełniają nie tylko rolę czynników ograniczających, ale także niezbędnych czynników regulujących, dopa­sowujących reakcje organizmów do panujących warunków w ten sposób, że zespół osiąga możliwe w daw­nych warunkach maksimum homeostazji (równowagi). Omówienie licznych mechanizmów, przy pomocy któ­rych organizmy przystosowują się do warunków śro­dowisk przekracza zakres tego tomiku; przytoczymy tu tylko jeden lub dwa przykłady, jako ilustrację roz­ległej roli czynników fizycznych w koordynowaniu aktywności biologicznej.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)