SUKCESJA WTÓRNA

Suk­cesja wtórna na porębach lub na opuszczonych polach uprawnych jest szybsza, ale musi upłynąć co najmniej 200 lat, aby w warunkach wilgotnego, umiarkowanego klimatu rozwinął się tam dojrzały las. Czas trwania sery może być krótki, gdy sukcesja rozwija się w ostrzejszym klimacie lub w warunkach ostrzejszego działania jakiegoś czynnika fizycznego, jak np. na pu­styni, w tundrze lub na stepach, ponieważ biocenoza nie jest w stanie modyfikować silnie działających czyn­ników środowiska fizycznego. Wtórna sukcesja w śro­dowiskach trawiastych może trwać mniej niż 50 lat, wobec tego człowiek w czasie swego życia może tam obserwować pełną serę. Mimo iż gatunki roślin wyka­zują dużą zmienność geograficzną, w opisach opusz­czonych pól uprawnych lub starych dróg na równinach środkowej i zachodniej części Ameryki Północnej, stale powtarza się podobny model sukcesji złożonej z 4 sta­diów: 1) stadium chwastów jednorocznych (2 do 5 lat), stadium krótko żyjących traw (3 do 10 lat), 3) wcze­sne stadium traw trwałych — bylin (10 do 20 lat) oraz 4) stadium traw klimaksowych (osiągane po 20— 40 latach sukcesji).

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)