SKUTECZNA KOMUNIKACJA

Przekaz staje się bardziej zro­zumiały, gdy wysyłany jest w klimacie zaufania, życzliwości i sympatii. Jeśli przekazywana informacja jest wewnętrznie sprzeczna (np. treści wyrażone werbalnie nie znajdują swojego odzwierciedlenia w języku ciała), klimat zaufa­nia oziębia się. Efekt komunikacyjny jest większy, gdy wysyłamy komunikaty pełniące funkcję „otwieraczy” („Ciekaw jestem jak się czujesz?”; „Czasami po­maga wygadanie się”; „Mam czas. Chcesz porozmawiać?”). Człowiek, który sprawnie komunikuje się z innymi, zna i umiejętnie stosuje podstawowe tech­niki komunikacji, do których należy m.in. parafrazowanie czy odzwierciedlanie uczuć.

 
Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)