RZĄDZĄCE PRAWA

Omawialiśmy także krążenie materii, przystosowania populacji i biocenoz do czynników abiotycznych, takich jak np. temperatura i światło, oraz ograniczający wpływ tych czynników na bioce­nozę. Wspominaliśmy już, że organizmy nie są wy­łącznie pionkami w tej wielkiej rozgrywce szachowej, której posunięciami kieruje środowisko fizyczne. Bio­cenozy modyfikują, zmieniają i regulują swoje śro­dowisko fizyczne — w pewnych oczywiście grani­cach; już w poprzednich rozdziałach cytowaliśmy takie przykłady, jak bakteryjna regeneracja azotu lub ra- fotwórczai aktywność Wispółdziałających ze sobą karali i glonów. Nie rozpatrywaliśmy jednak szczegółowo praw rządzących współzależnościami wewnątrz popu­lacji oraz roli, jaką spełniają one w kształtowaniu rozwoju biocenozy w czasie.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)