ROZWÓJ RUCHOWY

Rozwój ruchowy oznacza tu: poziom aktywności fizycznej, sprawność motoryczną, samodzielność w wykonywaniu zadań ru­chowych, kontrolę ruchów i dostosowanie ich do zadania, a także dostosowa­nie ruchów przy współpracy z partnerem. Proste statystyki dotyczące głównych aspektów rozwoju przed terapią i po niej wskazują wzrost kompetencji dzieci we wszystkich sferach i aspektach roz­woju pod wpływem prowadzonych ćwiczeń.  Chcąc odpowiedzieć na pytanie, który z aspektów rozwoju ulega zmianie pod wpływem terapii z psem, przeprowadziłam testowanie statystyczne. Z te­stu f-Studenta dla 2 prób zależnych (p = 0,001, p = 0,002, p = 0,003) wynika, że pod wpływem terapii następują korzystne zmiany w rozwoju funkcji poznaw­czych, społecznych i ruchowych.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)