ROZWÓJ PSYCHICZNY CZŁOWIEKA

Bergius (1959) i Oesterrieth (1962)obliczyli, że wśród 18 najważniej­szych modeli rozwoju stadialnego można wyodrębnić 61 stadiów, a każdy rok życia, aż do 24 lat, jest początkiem lub końcem jakiegoś stadium (sic!). Podkre­ślano, że rozwój fizyczny i psychiczny jest procesem ciągłym.Na rozwój psychiczny człowieka można spojrzeć również, uwzględniając zagadnienie pomnażania osobistych zasobów w różnych sferach. I tak, rozwój poznawczy to wzrost kompetencji w zakresie organizacji percepcji, wydolno­ści pamięci i procesów uczenia się. Powiększanie możliwości poznawczych wiąże się także z doskonaleniem myślenia, umiejętnością tworzenia pojęć, roz­wiązywaniem zadań problemowych i rozwojem mowy, która w pojęciowym ujmowaniu świata staje się narzędziem myślenia.

 
Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)