ROZWÓJ OSOBOWOŚCI

Rozwój procesów emocjonalno-uczuciowych i motywacyjnych to po pro­stu zdobywanie doświadczenia w zakresie różnicowania i właściwego wyraża­nia odczuwanych uczuć bądź emocji. To również umiejętność dostrzegania związku zachodzącego między motywacją a aktywnością człowieka.Rozwój społeczny może być rozumiany jako ciągłe zdobywanie umiejętności w zakresie tworzenia lub wchodzenia w satysfakcjonujące relacje międzyludzkie. Rozwój osobowości kojarzy się z zdobywaniem wciąż nowych osobistych kwalifikacji związanych z odczuwanymi potrzebami, realizowanymi zaintereso­waniami, manifestowanymi postawami, a także obrazem świata i samego sie­bie. Rdzeniem osobowości jest struktura „ja”. Jej rozwój decyduje o poczuciu tożsamości, a także o spostrzeganiu siebie jako istoty jedynej i niepowtarzal­nej.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)