RÓŻNE STOPNIE UPOŚLEDZENIA

Różne stopnie upośledzenia umysłowe­go wiążą się z występowaniem charakterystycznych zaburzeń. I tak, w upośle­dzeniu w stopniu lekkim procesy orientacyjne związane ze spostrzeganiem prze­biegają wolniej. W stopniu umiarkowanym sprawność spostrzegania jest ob­niżona, natomiast w stopniu znacznym spostrzeżenia mogą być niedokładne i błędne. W stopniu głębokim czasami nie udaje się uzyskać koncentracji wzro­ku na przedmiocie. Podobnie w przypadku uwagi — upośledzenie w stopniu lekkim wiąże się z uwagą dowolną, ukierunkowaną na materiał konkretny. W stopniu umiarkowanym pojawiają się trudności w koncentrowaniu uwagi dowolnej. W stopniu znacznym koncentrację uwagi wywołują głównie przed­mioty służące zaspokajaniu potrzeb.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)