REGULACJA PROSPOŁECZNA

Regulacja prospołeczna oznacza przekonanie jednostki, że warto­ścią nadrzędną, kierującą jej zachowaniem jest realizowanie dobra wobec in­nych ludzi. Czynności prospołeczne określane są jako te, które „zorganizowa­ne są ze względu na cele pozaosobiste, przy czym celami tymi może być za­spokojenie potrzeb innych ludzi {…).”Aktywne uczestnictwo w długofalowej pracy terapeutycznej z drugim czło­wiekiem jest wyrazem orientacji prospołecznej.  Prowadzenie zajęć w ramach terapii z udziałem psa wymaga nie tylko sa­mej obecności przewodnika — musi on także posiadać odpowiednie cechy osobowości.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)