PRZYSWAJANIE WĘGLA

Gdy natomiast dodawano żelaza lub krzemionki, tempo przyswajania węgla natychmiast wzrastało, wskazując, że te właśnie mikroelementy były potrzebne bezpośrednio bądź pośrednio do pełnego wykorzystania makroelementów. Nie zwiększymy za­tem produkcji tych wód przez nawożenie ich nawet du­żymi ilościami nawozów fosforowych i azotowych, do­póki nie uzupełnimy w nich krzemianów i żelaza. Wspominaliśmy już o tym, że musimy być ostrożni przy stosowaniu w terenie wyników badań laboratoryj­nych dotyczących tolerancji organizmów; także prze­noszenie tych danych z jednego regionu do innego wy­maga ostrożności nawet w stosunku do tego samego gatunku.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)