POZYTYWNY WPŁYW

Pozytywny wpływ na rozwój społeczny odzwierciedla się przede wszyst­kim w wytworzeniu w dziecku właściwego stosunku do zajęć, do psa i jego przewodnika, a także do pozostałych dzieci uczestniczących w sesjach. Rozwój kompetencji społecznych dziecka wiąże się z z przyjęciem postawy aktywnej wobec terapii, unikaniem konfliktów i niewyrażaniem agresji. Celem terapii jest utrwalenie wzajemnych, pozytywnych zachowań, takich jak opiekuńczość, ko- leżeńskość czy współdziałanie.Pomnażanie zasobów intelektualnych dziecka uczestniczącego w zajęciach dotyczy przede wszystkim doskonalenia zdolności koncentrowania uwagi, zwiększania możliwości zapamiętywania i poszerzania wiedzy ogólnej, rozwi­jania umiejętności rozumienia komunikatów skierowanych do dziecka i stymu­lowania rozwoju mowy.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)