POWSZECHNE UPRZEDZENIE

Powszechne uprzedzenie do bagnisk ma swoje uza­sadnienie, gdyż są one siedliskiem komarów i innych roznosicieli chorób i szkodników. Dopóki fenologia i ekologia stawonogów oraz ślimaków, roznosicieli cho­rób była nieznana jedyną drogą walki z nimi było niszczenie ich habitatu, tzn. osuszanie bagnisk. Obec­nie, dzięki posiadanej przez nas wiedzy nie musimy już niszczyć całego ekosystemu, aby usunąć jeden tyl­ko niepożądany gatunek.Bagna nie tylko stwarzają właściwe warunki dla kaczek i zwierząt futerkowych, ale utrzymują odpo­wiedni poziom wody w sąsiednich środowiskach. Błot­niste okolice w południowej Florydzie należą do wy­jątkowo rozległych i interesujących obszarów bagien słodkich, charakteryzujących się naturalną zmienno­ścią poziomu wody. Zupełne osuszenie tych bagien nie tylko zniszczyłoby prawdziwy raj dla dzikich zwie­rząt, lecz groziłoby także niebezpieczeństwem wdarcia się słonej wody do zapasów słodkich wód podziem­nych, zaopatrujących wielkie miasta nadbrzeżne.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)