PODSTAWA KLASYFIKACJI

Podstawę klasyfikacji upośledzenia umysłowego stanowi liczba od­chyleń standardowych od średniej, mierzonej za pomocą testów i skal pomia­ru intelektu. Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim oznacza, że poziom roz­woju intelektu osoby badanej zawiera się między 2 a 3 odchyleniami standar­dowymi poniżej przeciętnej. Iloraz inteligencji mieści się wówczas w granicach 52-67. W przypadku upośledzenia umysłowego umiarkowanego, znacznego i głębokiego odchylenie standardowe od średniej wynosi odpowiednio 3,4 i 5. Iloraz inteligencji wynosi kolejno: 36-51 (stopień umiarkowany), 20-35 (sto­pień znaczny) i 0-19 (stopień głęboki).

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)