OSOBOWOŚĆ W SENSIE FIZYCZNYM

Można mówić o osobowości w sensie filozoficznym, praw­nym, socjologicznym, biospołecznym i psychologicznym. W dziedzinie psy­chologii wypracowano wiele koncepcji i teoretycznych modeli próbujących opisać osobowość człowieka. W kontekście terapii z udziałem psa warto wspo­mnieć o tzw. teoriach regulacyjnych osobowości, które podkreślają znaczenie dwóch podstawowych orientacji charakteryzujących ludzkie zachowanie: re­gulację egocentryczną i prospołeczną. „Człowiek, u którego dominuje regulacja egocentryczna, spostrzega, wy­odrębnia, klasyfikuje, zapamiętuje przede wszystkim te fakty, które są ważne ze względu na „interes własnego ja”; ważne — bo mogą okazać się przydatne dla realizacji osobistych celów, ważne — bo sygnalizują zagrożenie stanu po­siadania”.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)