OPERACJE UMYSŁOWE

Operacje umysłowe nabierają znaczenia w związku z rozwojem mowy. Spo­strzeganie faktów społecznych w tej fazie rozwoju ma charakter egocentryczny. Między 3. a 4. rokiem życia kształtuje się podstawowe poczucie indywidualnej odrębności psychicznej. Dziecko zaczyna dostrzegać różnice między płciami. Przy­wiązanie dziecka do matki nie jest już tak silne (krótka rozłąka nie wywołuje panicz­nego lęku). Większego znaczenia nabierają relacje łączące dziecko z ojcem. Okres pomiędzy 6. a 12. rokiem życia wyróżnia się intensywnym rozwojem i doskonaleniem struktur poznawczych. Dziecko nabiera umiejętności wyko­nywania operacji umysłowych o charakterze odwracalnym, potrafi pojmować złożone zależności, radzi sobie z porządkowaniem i klasyfikowaniem przed­miotów. W tym wieku dużego znaczenia nabierają kontakty z rówieśnikami.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)