OKREŚLONE GRANICE FIZJOLOGICZNE

Roślina może być eurytermiczna, lecz stenohydryczna, tzn. może mieć wąskie granice tolerancji w stosunku do wody; pstrąg jest stenotermiczny, lecz euryfagiczny, tzn. może od­żywiać się różnego rodzaju pokarmem. W laboratorium możemy precyzyjnie określić gra­nice fizjologicznej tolerancji na czynniki takie jak tem­peratura lub składniki odżywcze, ale przy zastosowa­niu tych wiadomości w terenie trzeba zachować daleko idącą ostrożność. Jak już zaznaczyliśmy, prawidłowo­ści występujące na poziomie osobników mogą być tylko częściowo słuszne na poziomie biocenozy. Bardzo często organizmy w przyrodzie nie żyją w warunkach opty­malnych ze względu na określony czynnik. Dobrym przykładem może tu być praca Kinne’a (1956), który stwierdził, że poszczególne gatunki morskich jamochło­nów mogą żyć w wodzie o bardzo różnym stopniu zaso­lenia, lecz najintensywniejszy przyrost osiągają przy zasoleniu wynoszącym 16 części goli na 1000 części wo­dy.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)