ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Badacze z Instytutu Oceanograficznego Woods Hole stwierdzili, że odpowiedzi na to pytanie mogą dostar­czyć proste eksperymenty z użyźnianiem. Polegają one na dodawaniu pojedynczych składników odżywczych do wody zawierającej fitpplankton. Jako wskaźnik wią­zania węgla w procesie fotosyntezy wykorzystywane jest tu tempo przyswajania węgla radioaktywnego (14C). Próbki wody umieszczane są na 24 godziny w sta­łym oświetleniu na pokładzie statku. Gdy do próbek wody z Mo­rza Sargasowego, które jest odpowiednikiem pustyni oceanicznej, dodawano azotu lub fosforu nie obserwo­wano wzrostu tempa przyswajania 14C, mimo że skład­niki te bardzo często spełniają w morzach rolę czyn­ników limitujących.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)