NIEZALEŻNIE OD PRZYJĘTEJ KONCEPCJI

Niezależnie od przyjętej koncepcji teoretycznej można stwierdzić, że w róż­nych okresach życia człowieka dokonują się określone przemiany rozwojowe. Itak, pierwsze 12 miesięcy życia to czas intensywnego rozwoju biologicznego, -motorycznego i psychicznego. To także okres, w którym człowiek jest właści­wie całkowicie uzależniony od otoczenia. Podczas tych pierwszych miesięcy życia rozwija się koordynacja narządów zmysłowych, koordynacja senso-mo- toryczna, będące fundamentem pierwotnych schematów zachowania porząd­kujących doświadczenie. Badania prowadzone przez D.O. Hebba wykazały istot­ny wpływ stymulacji sensorycznej na rozwój poszczególnych funkcji percep- cyjnych. Według Hebba: „We wczesnym okresie życia stymulacja sensorycz­na z otoczenia jest niezbędna dla istnienia pewnych struktur nerwowych, które w przeciwnym wypadku uległyby degeneracji.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)