KONTROLA SZKODNIKÓW

Zastanówmy się teraz nad szerokim i budzącym wiele kontrowersji zagadnieniem kontroli liczebności szkod­ników. Jeśli człowiek chcąc zapewnić sobie większą produkcję netto, np. na polach uprawnych, albo wy­godniejsze warunki środowiskowe, upraszcza naturalne zróżnicowanie krajobrazu, powstaje konieczność stoso­wania chemicznej lub mechanicznej kontroli konkuren­tów i szkodników. Rozwój produkcji chemicznych pe­stycydów, jest dziś ważną gałęzią nauki i przemysłu wspomagającego człowieka w opanowaniu trudnej sy­tuacji. Jednakże istnieje niebezpieczeństwo stosowania ich w nadmiarze. Stosowanie trucizn, jakimi są insek­tycydy, np. na polu kukurydzy, gdzie regulacja biolo­giczna jest często niewystarczająca stanowi jedno za­gadnienie; zupełnie innym problemem jest rozpylanie chemikaliów nad lasem lub innym skomplikowanym ekosystemem, gdzie nie są nam znane skutki ogólne takiego postępowania.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)