KONTAKT ZE ZWIERZĘTAMI

Kontakt ze zwie­rzętami (np. uczenie ich nowych sztuczek) pozwala na kształtowanie takich cech charakteru, jak wytrwałość i cierpliwość. Osobom w wieku 9-14 lat, będą­cych w trudnym okresie preadolescencji zwierzęta ułatwiają znoszenie uczuć osamotnienia i pomagają w zdobywaniu (odkrywaniu) własnego poczucia wartości. Z badań prowadzonych przez Levinsona wśród 13-18-latków wyni­ka, że dla 2/3 z nich posiadanie zwierząt domowych jest bardzo ważne, zwłasz­cza gdy czują się osamotnieni. Niezwykłych obserwacji dostarcza terapia z udziałem psa w przypadku dzieci cierpiących z powodu autyzmu.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)