KOLEJNY POZIOM UPOŚLEDZENIA

W kolejnym poziomie upośledzenia zdecydowanie przewa­ża myślenie na poziomie konkretno-obrazowym. W stopniu znacznym dobrze rozwinięte jest myślenie senso-motoryczne inaczej zmysłowo-ruchowe. W przy­padku ostatniego stopnia upośledzenia brak jest przejawów myślenia. Trzeba jednak pamiętać, że ludzka psychika ma wiele sekretów i niejednokrotnie dzie­ci, z którymi pracowałam, zaskakiwały mnie trafnością swoich spostrzeżeń i adekwatnością zachowań, mimo stwierdzonego u nich upośledzenia umysło­wego w stopniu umiarkowanym, znacznym czy głębokim. Warto zatem za­wsze spoglądać w głąb drugiego człowieka z nadzieją.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)