JESZCZE INNE BADANIA

Jeszcze inne badania prowadzone na1 krabach z ro­dzaju Uca w słonych bagniskach strefy pływów wyka­zały, że konkurencja międzygatunkowa jest tylko jed­nym z czynników utrzymujących dwa gatunki kraba w izolacji (Teal, Ecology, 39, 1958). W tym przypadku jeden z gatunków wybierał chętniej podłoże błotniste, a drugi piaszczyste; krab piaskolubny zajmował pod­łoże błotniste w przypadku nieobecności drugiego ga­tunku, aile czynił to niezbyt chętnie. Prawdopodobnie istniejąca w przeszłości bezpośrednia konkurencja spo­wodowała ewolucyjne zmiany w reagowaniu tych zwierząt na charakter podłoża i to przystosowanie odgrywa obecnie zasadniczą rolę w utrzymywaniu izolacji między nimi.Oprócz wymienionych już eksperymentalnych do­wodów ogromnego znaczenia konkurencji międzyga- tunkowej w przyrodzie jest jeszcze znaczna ilość ob­serwacji świadczących o tym, że konkurencja- traci znaczenie tam, gdzie ostro ograniczająco działają kli­mat, produktywność lub inne czynniki.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)