INDYWIDUALNE ĆWICZENIA

Indywidualne ćwiczenia. Są to zadania specjalnie dostosowane do po­trzeb dziecka. Dzieciom, u których mowa jest słabo wykształcona, można za­proponować ćwiczenia sprzyjające rozwojowi komunikacji werbalnej. U dzieci upośledzonych umysłowo wady mowy występują często. Przejawiają się ubo­gim słownictwem, agramatyzmem, słabą umiejętnością budowania zdań, wa­dliwą artykulacją. U dzieci upośledzo­nych umysłowo występują klasyczne wady wymowy. Należą do nich: dysglo- sja (wywołana wadą zgryzu, rozszczepieniem podniebienia i innymi wadami w budowie nasady), dysglosja audiogenna (spowodowana upośledzeniem słu­chu), dysartria (wynikająca z mózgowego porażenia lub innych chorób ośrod­kowego układu nerwowego, powodujących zaburzenia sprawności mięśni bio­rących udział w mówieniu), afazja (będąca rezultatem uszkodzenia obszarów kory mózgowej, zaangażowanych w proces mowy), jąkanie (traktowane naj­częściej jako zaburzenie czynnościowe wywołane wzmożonym napięciem mię­śni aparatu fonacyjnego, artykulacyjnego i oddechowego.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)