ILOŚĆ HUMUSU

Ilość humusu — rozkładającej się ma­terii organicznej  ma tendencję do wzros­tu zarówno w środowiskach wodnych, jak i lądowych. Również dużo rozpuszczalnych substancji akumuluje się; należą do nich cukry, aminokwasy i wiele innych, z których nie wszystkie zostały jeszcze zidentyfiko­wane. W wodach naturalnych zbiorników zaawan­sowanych w sukcesji często znajduje się tyle rozpusz­czonych substancji organicznych, ile w ciałach żywych organizmów. Podobne stężenie mogą osiągać wydzieliny z korzeni drzew leśnych. Takie ciekłe produkty wy­dzielane przez organizmy nazywane są ekstrame ab ol i tam Niektóre z nich są wykorzystywane jako pokarm przez mikroorganizmy, a być może także makroorganizmy; zakres wykorzystywania ekstrameta- bolitów przez zwierzęta (takie jak np. zooplankton lub stawonogi glebowe) jest do dziś nieustalony. Inne, równie ważne substancje działają jako inhibitory (np. antybiotyki) lub pobudzają wzrost (np. witaminy).

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)