GEOGRAFICZNE PRZYSPIESZENIE

Gatunki o szerokim rozprzestrzenieniu geo­graficznym wykształcają często lokalnie przystosowane populacje, zwane ekotypami, które charakteryzują się różnymi granicami tolerancji na światło, tempera­turę i inne czynniki. Reakcje organizmów kompensu­jące działanie czynników środowiskowych mogą pro­wadzić do powstawania ras genetycznych (ze zmianami morfologicznymi lub bez) lub jedynie form klimatycz­nych. Testem, pozwalającym wyróżnić ekotypy będące odrębnymi rasami genetycznymi, jest ich krzyżowanie się. W ekologii stosowanej często nie zwraca się uwagi na możliwość genetycznego utrwalania się lokalnych wpływów środowiskowych; często różne zabiegi gospo­darcze, np. przesadzanie roślin lub zarybianie stawów, kończą się niepowodzeniem, ponieważ sprowadza się w tym celu osobniki z odległych terenów.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)