EFEKTY PRACY Z DZIEĆMI I PSEM

Szymańska, relacjonując efekty pracy z dziećmi i psem, podaje długą listę pozytywnych zmian, które stwier­dzono u dzieci uczestniczących w sesjach. Oto one:  wydłużenie czasu koncentrowania uwagi;     poznanie i zapamiętanie imion psów i nazw ras; traktowanie psów jak przyjaciół; wykazywanie większej kontroli nad własnymi emocjami; umiejętność lepszego okazywania własnych emocji i uczuć; doskonalenie jednej z podstawowych form myślenia (myślenie przyczynowo- -skutkowe) poprzez ujmowanie związków zachodzących między własnymi czyn­nościami a zachowaniem psa, np. wyciągnięcie ręki z jedzeniem powoduje podejście psa, założenie mu obroży oznacza wyjście na spacer.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)