DWA POKOLENIA

Po­nieważ bakterie wiążące azot odżywiają się substancja­mi pokarmowymi dostarczanymi im przez rośliny, wię­cej światła i chlorofilu oznacza więcej pokarmu dla bakterii; fotoperiodyczny mechanizm regulacji zapew­nia maksymalną koordynację między rośliną a jej par­tnerem — bakteriami. Owady, u których występują dwa pokolenia rocz­nie, przystosowały się do różnej długości dnia, podob­nie jak ptaki, przy pomocy mechanizmów neurohor­monalnych. Długie dni stymulują produkowanie w mózgu (tu w węźle nerwowym) hormonów, wywo­łujących diapauzę lub składanie jaj przetrwalnikowych; krótkie dni nie wywołują takich reakcji. Zatem wy­lęgnięte podczas krótkich dni wiosennych osobniki pierwszego pokolenia produkują jaja, z których od razu wylęga się drugie pokolenie.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)