CECHA OPRACOWAŃ NAUKOWYCH

Cechą wielu opracowań naukowych dotyczących osób upośledzonych umy­słowo jest nadmierna koncentracja na problemach związanych z zaburzeniami rozwoju intelektualnego. Znacznie mniej uwagi poświęca się zagadnieniom doj­rzałości społecznej i rozwoju procesów emocjonalno-motywacyjnych. Te ostat­nie rozpatruje się najczęściej w kategoriach dysfunkcji rozwojowych, wywołują­cych bądź nadmierne pobudzenie ruchowe i emocjonalne, bądź apatię. Natomiast rzeczywisty kontakt z dziećmi upośledzonymi umysłowo pozwala dostrzec, że naj­ważniejszą sprawą są nie tyle opóźnienia w zakresie funkcjonowania umysłowe­go czy ruchowego, ale głębokie deficyty emocjonalne.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)