Kategoria: Terapia z udziałem psa

TERAPEUTYCZNE ZNACZENIE

Terapeutyczne znaczenie psa ujawnia się także wobec dzieci zdrowych, które doświadczyły przeżyć traumatycznych, takich jak śmierć bliskiej osoby, prze­moc fizyczna, psychiczna czy wykorzystanie seksualne. W

ZNACZENIE KONTAKTU

Niektórzy autorzy donoszą o znaczeniu kontaktu z psem (a także innymi domowymi zwierzętami) dla rozwoju dziecka w określonym stadium rozwojo­wym. W przypadku dziecka małego, które

KONTAKT ZE ZWIERZĘTAMI

Kontakt ze zwie­rzętami (np. uczenie ich nowych sztuczek) pozwala na kształtowanie takich cech charakteru, jak wytrwałość i cierpliwość. Osobom w wieku 9-14 lat, będą­cych w

POTRZEBNY CZAS

Potrzeba zwykle dużo czasu, aby w takich dzie­ciach wzbudzić zainteresowanie psem. Jednak po wielu sesjach dzieci autys­tyczne nie tylko potrafią zwierzę głaskać, ale z wielką

PODSTAWOWE ZADANIA PSÓW

Do podstawowych z nich należą:   pomoc przy poruszaniu się i utrzymywaniu równowagi; prowadzenie osób niedowidzących i ociemniałych (ostrzeganie przed zagrożeniami i barierami);   podnoszenie i podawanie przedmiotów; 

NIEZWYKŁY EKSPERYMENT

Pies pomaga choremu utrzymać równowa­gę. W relacji ze zwierzęciem chorzy czują się bezpieczniej. Badania przeprowa­dzone wśród osób z chorobą Alzheimera sugerują, że kontakt z psem-terapeutą^

SWOBODA ZWIERZĄT

Zwierzęta swobodnie przemiesz­czały się po terenie ośrodka, dzięki czemu mieszkańcy mogli się z nimi sponta­nicznie kontaktować. Grupa kontrolna (o podobnym profilu wieku i zdrowia) przebywała

UKIERUNKOWANIA NA ROZWÓJ

Ukierunkowana jest na rozwój kontaktu człowieka cho¬rego zarówno z otaczającą go rzeczywistością, jak i z samym sobą, w którym pośrednikiem jest pies. Celem tej formy

SKUTECZNA WSPÓŁPRACA

„Skuteczna współpraca” — polegająca na realizacji przez chorego i psa pro­gramu ćwiczeń sprzyjającego poprawie lub odzyskaniu zdrowia; do zadań psa należy wymuszanie ruchu u osoby

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

W zajęciach z wykorzystaniem psów mogą brać udział osoby:   z zaburzeniami w rozwoju; upośledzone umysłowo;po przebytych chorobach lub urazach pozostawiających trwałe ślady w sprawności fizycznej lub/i

© 2019 Hobby
Powered by WordPress | Theme Designed by: Find out | Thanks to more, click here and website