BADANIE ODDZIAŁYWAŃ

Badania oddziaływań {interakcji) wewnątrzpopula- cyjnych i roli, jaką one mogą odgrywać w determino­waniu wielkości populacji stały się jedną z najbardziej popularnych i kontrowersyjnych dziedzin ekologii. Kon­trowersje wynikają przede wszystkim z braku dobrych danych, a czasem także ze zbyt wąskiego sposobu pa­trzenia. W szczegółowych badaniach jakiegoś gatunku nie wolno zapominać o podstawowych ograniczeniach nakładanych nai populację przez ekosystem. W przy­rodzie ważne są zarówno przystosowania ogólne, tzn. ekoesystemowe, jak i bardziej szczegółowe, tzn. popu­lacyjne, a ich względna ważność może -się bardzo zmie­niać w zależności od okoliczności. Zanim przejdziemy do dalszych rozważań na ten temat, zajmijmy się jeszcze paroma zagadnieniami szczególnie interesującymi ekologów badających popu­lacje.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)