WZROSTY I SPADKI

Ponieważ w żadnym miejscu tundry produkcja pierwotna nie jest na tyle obfita, aby mogły wyżywić się nią duże herbiwory, charakteryzują się one wysokim stopniem migracyjności. Dramatyczne wzrosty i spadki zagęsz­czenia lemingów oraz ogólną niestabilność populacji tundrowych omawialiśmy . Różnice w re­akcjach na światło roślin tundr artycznych i alpej­skich omawialiśmy .Ekologowie wykazują ostatnio wzrastające zainte­resowanie badaniami tundry nie tylko dlatego, że ro­śnie stopień wykorzystania pewnych jej części przez człowieka, ale także dlatego, że uproszczona struktura biologiczna tundr stanowi dogodny obiekt do podsta­wowych badań ekosystemu.Naturalne środowiska trawiaste rozciągają się tam, gdzie opady deszczu utrzymują się na poziomie po­średnim pomiędzy poziomem opadów na terenach pu­stynnych i leśnych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: