ŚRODOWISKA TRAWIENNE

W strefie klimatu umiarkowanego oznacza to około 25—75 cm opadów rocznie, w zależ­ności od temperatury, rozłożenia okresów deszczów w ciągu sezonu oraz od zdolności gleby do utrzymy­wania wody. Opady w tropikalnych środowiskach tra­wiastych mogą dochodzić do 150 cm w okresie pory deszczowej, która występuje na przemian z wydłużo­ną porą suchą. Środowiska trawiaste są jednym z naj­ważniejszych typów ekosystemów lądowych; rozległe ich przestrzenie zajmują wnętrza głównych konty­nentów. Około Stanów Zjednoczonych zajmują śro­dowiska trawiaste, resztę stanowi przede wszystkim las i stosunkowo małe obszary prawdziwych pustyń, bagien, estuariów (ujść rzecznych) i tundr alpejskich.Dominującą formą roślin są tu trawy, zarówno wysokie (około 150—240 cm), jak i niskie (około 15 cm lub mniej), kępkowe (rosnące w kępach) i rozłogowe (mające pod­ziemne rozłogi).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: