EKWIWALENCJA EKOLOGICZNA

Ekwiwalencja ekologiczna bizonów, an­tylop, kangurów w środowiskach trawiastych różnych regionów geograficznych omawiana była wcześniej.  Duże zwierzęta pasące się można podzielić na dwie formy życiowe: typ biegający, do którego należą wszy­stkie wyżej wspomniane zwierzęta, oraz typ ryjący, do którego należą np. wiewiórki ziemne i susły. Kiedy człowiek zaczyna wykorzystywać środowiska trawia­ste jako naturalne pastwiska zazwyczaj zastępuje on rodzime zwierzęta zwierzętami domowymi (krowami, owcami, kozami). Zamiana taka jest ekologicznie uspra­wiedliwiona, gdyż środowiska trawiaste przystosowa­ne są do dużego przepływu energii przez łańcuch spa­sający.). W rezultacie wiele środowisk trawiastych człowiek za­mienił w pustynie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: